Kamis, 18 Mei 2017

Na ogrodzenia można wykorzystać różnego rodzaju kamienie nie tylko piaskowce czy wapienie

Każdy posiadacz ogrodzenia chce aby było ono trwale, solidne i w pewnym stopniu nawet oryginalne. Takim ogrodzeniem może być wymurowanie ogrodzenia z kamienia. W zależności od tego jaki rodzaj kamienia ogrodzeniowego wybierzemy, to ogrodzenie może przybierać najróżniejsze formy.


Najprostszym rodzajem ogrodzenia z kamienia jest mur dziki. Budowany jest z kamienia polnego lub łamanego niedobieranego. Kamienie większe, bardziej regularne układa się zwykle na narożnikach i w miejscach połączeń, tak aby spoiny warstw niższych były przykryte kamieniami warstw wyższych. Większe kamienie układa się też w poprzek muru, na całej jego szerokości i są to tzw. Sięgacze. Ogrodzenie tak doskonale nadaje się na grodzenie posesji o charakterze wiejskim i niewątpliwie ma w sobie wiele uroku.

Kamień polny lub łamany dobierany, to taki który posiada dwie równoległe powierzchnie. Z niego można wykonać mur cyklopowy. Takie ogrodzenie nie posiada wyraźnych warstw, ale w miarę możliwości należy stosować przewiązywanie. Kamienie polne stosowane na ogrodzenie trzeba wyrównać do powierzchni licowej, a cały mur ogrodzeniowy zespoinować.

Ogrodzenie z kamienia może powstać na zasadzie muru warstwowego z kamienia łupanego, warstwowego. Taki kamień ogrodzeniowy ma dwie powierzchnie płaskie, które są równoległe. Mur ogrodzeniowy układa się warstwami o grubości 10-40 cm, z zachowaniem spoin. Wysokość warstwy zależna jest od kamieni kierunkowych, układanych w samych narożnikach.

Mur ogrodzeniowy rzędowy to jeszcze inna forma ogrodzenia z kamienia. Kamienie układa się w podobny sposób jak mur ogrodzeniowy z cegieł. Kamień wykorzystywany na takie ogrodzenie musi być łupany do kształtu prostopadłościennej kostki. Każdy kamień w warstwie ma podobną wysokość, natomiast wysokości poszczególnych warstw mogą być już różne.

Ogrodzenie można wymurować również z tzw. ciosów, czyli z prostopadłościennych bloków kamiennych. Na ogrodzenie wykorzystać można kamienie o różnych wymiarach nie zachowując ciągłości w spoinach. Powstałe spoiny licowe pozostawia się bez wypełnienia do głębokości 1-1,5 cm. Trzeba jednak pamiętać, aby na sam koniec mur wyspoinować zaprawą cementową.

Z kamieni o kształcie prostopadłościanu można wymurować ogrodzenie z bloczków. Ogrodzenia z bloczków buduje się tak samo jak mur ogrodzeniowy z cegły. Tutaj za kamień ogrodzeniowy służą wapienie które są dość miękkie, dlatego można je przyciąć ręcznie.

Murki oporowe służące jako podmurówka wykonuje się z cegły, kamienia lub betonu. Mogą one być jednorodne lub zespolone. Murek oporowy jest konstrukcją obciążoną z jednej strony poziomym parciem gruntu. Wielkość tego obciążenia będzie zawsze uzależniona jest od wysokości warstwy gruntu i od obciążenia naziomu, czyli ciężaru materiałów znajdujących się na powierzchni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie murka. Aby powstał mur ogrodzeniowy z kamienia, to wymaga trochę polotu i „zabawy”, jednakże efekt końcowy tej budowy jest tego warty.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar